• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Svedkovia histórie

PÍSOMNÉ PRAMENE AKO SÚČASNÍ SVEDKOVIA DOBY 

Historické pramene slovensko – rakúskeho pohraničia boli len veľmi zriedkavo využívané pri marketingových aktivitách oboch krajín. Tieto dokumenty sú pritom schopné poskytnúť základný rámec informácií o kultúrnom dedičstve oboch krajín ako sú napríklad hrady, kostoly, kláštory, či o historických centrách niektorých miest.

Veď ako vnímať dedinu, ktorá nevie nič   o svojom pôvodnom pomenovaní? Čo je to za kostol, keď nevieme v akom slohu bol pôvodne postavení a tiež nič nevieme o  pôvodnom vybavení interiéru? Alebo čo je to za hrad či zámok, keď nevieme nič o jeho pôvodných vlastníkoch?

Projekt „Pamäť bez hraníc“ teraz búra prekážky ako je jazyková bariéra,  neznalosť paleografie, decentralizovane uložené archívne dokumenty  a obmedzený prístup. Archívne dokumenty zo slovenských a rakúskych pamäťových inštitúcií budú teraz bezplatne  a ľahšie prístupné. On-line prístup k týmto dokumentom dáva obyvateľom pohraničného regiónu príležitosť preskúmať nespočetné množstvo aspektov z čias spoločnej histórie.

Prostredníctvom sprievodných podujatí ako sú workshopy, kurzy, či prehliadky archívnych budov, môžu byť tieto dokumenty poznávané aktívnym spôsobom. História oboch krajín tak na chvíľu vstúpi do prítomnosti a môže byť nanovo objavovaná.