• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

PR Aktivity

Infoleták o projekte

KONFERENCIE & WORKSHOPY

5. jún 2012: „Moderná tvár archívnictva – archívne dokumenty konečne online“ Workshop v Univerzitnej knižnici v Bratislave (SK)

The Austrian State Archives – Partner of the Interreg project CrArc

The State Archives in Bratislava and the project CrArc

Austrian registers on their way into the web – ICARUS as coordinator, platform and actor

26. jún 2012:  Stretnutie členov ICARUS-u  (Einsiedeln, Švajčiarsko)

Memory without borders – Cross border archives 2012 – 2014

11.-12. október  2012:  stretnutie EBNA – European Board of National Archivists (Nikózia, Cyprus)

Some national and international projects in Slovak archives

17.-18. október 2012: „Rakúske & slovenské archívy v Európe“ Workshop v Rakúskom štátnom  archíve (Viedeň, Rakúsko)

The ETC project CrArc – A multiplier for cross border cooperation of Slovak and Austrian Archives

Creating the future – Cross-border cooperation programme Slovak Republic – Austria 2007-2013

Some national and international projects in Slovak archives

The Austrian State Archives and its Importance for Interregional Research

The Lower Austrian Archives 

State Archives in Bratislava – Past – Present – Future

Municipal and state archives of Vienna

The Archive of the capital City in Bratislava – History and present

Die Wimmers – Geschichte einer österreichischen Familie in Pressburg

Austria in Archival Documents of Slovak National Archive

Austria in Archive documents of State Archives in Bratislava

The Wienerwelten Family – Crossborder Activities across March and Danube

Project CrArc – “Franziszäischer Kataster & NÖ Herrschaftsarchive”

The Border Region Austria – Slovak Republic – selcted documents from the Lower Austrian Archives

19.-20. marec 2013: “Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí” Workshop @ Bratislavský hrad (SK)

Videoarchiv: Archivári pripravujú Pamäť bez hraníc – Správy RTVS

Abstract “About the project CrArc”

Abstracts of lectures: 19th of March 2013

Abstracts of lectures: 20th of March 2013

Predstavenie

Military Clergy and Military Church in the Habsburg Empire

Výstavba československých opevnení v bratislavskom predmostí a v regióne Záhoria (1933 – 1938)

Slovenskí re-immigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy

Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych  panstiev Holíč a Šaštín

Úžitkové predmety viedenskej proveniencie v prešporských meštianskych domácnostiach
pred rokom 1918

Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolen 1856-1939)

Mesto a monarchia – muzealizácia vzťahov

Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí

Prievoz vo Veľkých Levároch

Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán

Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny

Remeselníci v cenovej limitácii Bratislavskej stolice z roku 1706

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor.

7. november 2013: “Cross Border Archives” workshop v Dolnorakúskej krajinskej knižnici (AT)

Predstavenie

Cross Border Archives. Österreich – Slowakei (s informáciami k používaniu online-databázy)

Archive in der Slowakei. Organisation, Aufgaben und Gesetzgebung

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

13. a 14. máj 2014 “Pamäť bez hraníc. Archívy rakúsko-slovenského pohraničia. Prítomnosť a budúcnosť.” @ Bratislavský hrad (SK) & Rakúsky štátny archive (AT)

Videá z prezentácií a diskusií (YouTube)

Prezentácia

Corinna Ziegler (ICARUS): Projekt ETZ Pamäť bez hraníc. Pramene rakúskych a slovenských archívov na pohraničí online.

Lenka Pavlíková (Štátny archív v Bratislave): Štátny archív v Bratislave ako partner projektu CrArc

Kristína Sámelová (Archív hl. mesta SR Bratislavy): Úlohy Archívu hl. mesta SR Bratislavy v projekte Crarc

Renate Domnanich (Rakúsky štátny archív – Vojenský archív): Smery jednej objavnej cesty – spoločné sa stáva viditeľným. Pohľad späť a výhľad do budúcnosti.

Juraj Šedivý (Univerzita Komenského v Bratislave): Bádateľ – archív – digitalizácia. Medzi utópiou a realitou

Dietmar Cziesla(Family Search): FamilySearch – Partner spolupráce v Rakúsku a v Európe

Rudolf Maurer (Rolletovo múzeum – Mestský archív Baden): O kúpeľných hosťoch, vandrovných tovarišoch a utekajúcich mníchoch – k nadregionálnemu významu obecných archívov.

Alexander Schatek (Topothek): Topotéka ako príspevok ku regionálnemu rozvoju identity

Mária Zacharová (Štátny archív v Bratislave): Význam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolice

Ján Valo (Univerzita Komenského v Bratislave): Moja rešerš v archívoch

Anton Hofer (Archív Matzen): Malý miestny archív – medzi vlastivedným servisom a vedeckými požiadavkami

Georg Gaugusch (Heraldicko-genealogická spoločnosť „Adler”): Heraldicko-genealogická spoločnosť Adler vo Viedni – 140 rokov v službách vedy

Radoslav Ragač (Slovenský národný archív): Aktivity Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Felix Gundacker (Gen Team): GenTeam – Európska genealogická databáza

Günter Ofner (Familia Austria): Familia Austria. Rakúska spoločnosť pre genealógiu a históriu – Čo môžeme pre Vás urobiť.

Johann Weißensteiner (Diecézny archív Viedeň): Diecézny archív Viedeň – prehľad fondov. Z ohľadom na Viedeň ako študijné miesto vedúcich síl slovenského duchovenstva od 1816 do 1918

Roman Zehetmayer (Dolnorakúsky krajinský archív): Listiny a hranica. Zbierka listín Dolnorakúskeho krajinského archívu a výskum severovýchodného pohraničia

Martina Rödl (Dolnorakúsky krajinský archív): Fondy okresných hajtmanstiev z ohľadom na okresy Gänsendorf a Bruck/Leitha

Stephan Roth (Dokumentačný archív rakúskeho hnutia odporu): Dokumentačný archív rakúskeho hnutia odporu – činnosť a možnosti rešerše

Brigitte Rigele (Viedenský mestský a krajinský archív): Do pamäte mesta Viedeň – nové cesty pre výskum a sprostredkovanie

Ján Kúkel (Archív hl. mesta SR Bratislavy): Magistrátne protokoly ako prameň k dejinám mesta

Johann Six (Historický spolok Wullersdorf): Historický spolok Wullersdorf

PREZENTÁCIA NÁŠHO PROJEKTU „PAMÄŤ BEZ HRANÍC“  NA WEBE 

Mesto Viedeň – EU sponzoring / ETC projekty

ICARUS – Medzinárodné centrum pre archívny výskum – Prezentácia projektu hlavným partnerom

Tvoríme budúcnosť – prezentácia všetkých ETC projektov