• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Online-vyhľadávanie

 

Online – portál s vyhľadávaním >>>

Projekt Pamäť bez hraníc  – historické dokumenty ako základ pre hranice prekračujúcu kultúru a identitu, predstavuje svoj online portál. Prvé archívne dokumenty týkajúce sa slovensko-rakúskeho pohraničia si možno prezerať online a grátis vďaka nášmu portálu.

 

Do júna 2014 budú nasledujúce archívne dokumenty prístupné prostredníctvom internetu:

Dokumenty, ktoré digitalizujú rakúski partneri

  • vojenské matriky, ktoré obsahujú aj informácie o slovensko – rakúskom pohranicí
  • matriky rímskokatolíckej cirkvi

>>>Viac informácií

Dokumenty, ktoré digitalizujú slovenskí partneri

  • protokoly zo zasadnutí Rady mesta Bratislava
  • archívne dokumenty z cinnosti Bratislavskej župy
  • cirkevné matriky

>>>Viac informácií

Dokonca aj po oficiálnom ukončení projektu v júni 2014 nové dokumenty pohraničia Slovensko-Rakúsko aj naďalej vykonať on-line na platforme crossborderarchives.