• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Archívne dokumenty AT

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
RAKÚSKY ŠTÁTNY ARCHÍV

…sa bude zaoberať digitalizáciou vojenských matrík vzťahujúcich sa aj na oblasť Slovenska.

Veľké množstvo matrík, predovšetkým v rokoch 1918 – 1920 bolo uložených vo vojenskom vikariáte vo Viedni. Digitalizácia týchto matrík, ktoré obsahujú dôležité  informácie o slovensko-rakúskom pohraničnom regióne a ich uverejnenie na internete, umožní podstatný pokrok v oblasti cezhraničnej výmeny informácií.

Vojenské matriky obsahujú tieto informácie:

  •  detailné osobné údaje
  • informácie o krste, uzavretí manželstva, prípadne dátum úmrtia. Tieto informácie sa poväčšine vzťahujú na vojenský personál, ich manželky a deti.
ICARUS – International Centre for Archival Research

 

…sa venuje digitalizácii vybraných matrík katolíckej cirkvi do roku 1938, ktoré sú jedinečným prostriedkom rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Až do druhej svetovej vojny takmer 95% ľudí žijúcich na území slovensko -rakúskeho pohraničia boli katolíci. Napríklad takmer celá populácia Viedne od 16. storočia až do 20. storočia je zapísaná (rok narodenia,  uzavretie manželstva, rok úmrtia) v cirkevných matrikách. Žiadne iné dokumenty nie sú schopné poskytnúť tieto informácie v takom komplexnom obraze.

Viedeň ako bývalé hlavné a rezidenčné mesto habsburskej monarchie bola domovom pre veľké množstvo imigrantov predovšetkým  z horného Uhorska a dnešného Slovenska. Mnoho dnešných obyvateľov Viedne a jej blízkeho okolia majú svoje korene za hranicami krajiny. Na základe tohto projektu bude teda možné pre obyvateľov jednej aj druhej krajiny preskúmať identitu svojich rodín.

Franzis.Katatser - KopieSPOLOČNOSŤ DEJINY DOLNÉHO RAKÚSKA (sa v úzkej spolupráci s Dolnorakúskym krajinským archívom)

…venujú spracovaniu tzv. Františkovho katastra, ktorý bol prvým kompletným daňovým katastrom Rakúska a môže byť považovaný  za priameho predchodcu moderných pozemkových kníh.

Prvé organizované prípravy pre kataster začali  v roku 1806. Vlastné mapovanie v Dolnom Rakúsku

sa uskutočnilo v rokoch 1817–1821 a bolo zhotovené v mierke 1 . 2880 / od 1 colu-palca  ku 40 siaham/.

 

Dokonca aj po oficiálnom ukončení projektu v júni 2014 nové dokumenty pohraničia Slovensko-Rakúsko aj naďalej vykonať on-line na platforme crossborderarchives. Na platforme >>>