• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Financovanie

VYTVORENIE BUDÚCNOSTI

PROGRAM SLOVENSKO – RAKÚSKEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 2007 – 2013

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom „Pamäť bez hraníc“  je súčasťou programu  Európskej únie „ Vytváranie budúcnosti“. Jeho cieľom je rozšírenie možností spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom.  Európsky fond regionálneho rozvoja dotuje tento projekt 85% a 15% zdrojov pochádza z národného spolufinancovania alebo z vlastného kapitálu partnerov.

Ďalšie informácie www.sk-at.eu