• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Písomné pramene zo slovenských a rakúskych archívov online

Náš portal ponúka cezhraničný prístup k písomným prameňom z hisotrických regiónov, ktoré boli kedysi úzko prepojené – virtuálna pamäť bez hraníc!