• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Spoločnosť “Dejiny Dolného Rakúska”

NÖLA_Haus
SÍDLI V PRIESTOROCH DOLNORAKÚSKEHO ŠTÁTNEHO ARCHÍVU.

Pomáha pri príprave a realizácii projektov z oblasti:

  • rozvoja archívnictva
  • katalogizácie archívnych dokumentov
  • digitalizácie archívnych dokumentovVzhľadom na úzke prepojenie s Dolnorakúskym štátnym archívom môže sa spoločnosť opierať o adekvátne odborné i technické vybavenie.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Dolnorakúskeho štátneho archívu.