• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

ICARUS

Europa_blaugrau_big
ICARUS – International Centre for Archival Research je konzorcium, ktoré pozostáva z viac ako 126 členov. Ide prevažne o vedecké inštitúcie a archívy z 26 európskych krajín a Kanady, ktoré spoločne reagujú na výzvy digitalizácie.

Základným pilierom ICARUS –u je podpora archívov v otázkach spojených s digitalizáciou  v súlade s princípom komplementarity a v súlade s medzinárodnými štandardmi.

V tejto súvislosti ICARUS pôsobí ako koordinátor v oblasti nových technológií a digitalizácie pre rôzne vedecké inštitúcie a archívy.

Na dosiahnutie týchto cieľov je dôležité nielen efektívne budovanie a udržiavanie elektronickej infraštruktúry, či zdieľanie rôznych štandardov a stratégií, ale  aj spoločné hľadanie nových spôsobov medzinárodnej spolupráce, ktorá uľahčí výmenu špecifických odborných zručností a vedomostí, spolupráce, ktorá ponúkne ďalšie možnosti financovania rôznych systémov alebo podpory on line prezentácie.

Súčinnosťou tak dôjde nielen k výmene skúseností, ale aj infraštruktúry a zdrojov v medzinárodnom meradle. ICARUS pôsobí v tomto zmysle ako platforma pre skupiny pracujúce v rôznych oblastiach a prevádzkuje portály: Monasterium, ICARUSNet  a Matrikula.

ICARUS môže poskytnúť široké spektrum pomoci pri  participácii na medzinárodných projektoch, predovšetkým odbremení partnerov projektov od administratívnej a účtovnej agendy, a zároveň poskytne pomocnú ruku pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych aktivít.
S podporou zo strany ICARUS–u sa partneri projektu môžu sústrediť na výlučne odborné ciele.

Kontakt a ďalšie informácie nájdete na www.icar-us.eu