• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Rakúsky štátny archív

AußenansichtOESTA3_ZI1M2049_p
Rakúsky štátny archív bol zriadený v roku 1945 a patrí medzi najvýznamnejšie archívy sveta.

Patrí do kompetencie  úradu spolkového kancelára a jeho poslaním je:

  • ako centrálny archív preberá archívne dokumenty z orgánov štátnej správy, ako sú napríklad spolkové ministerstvá
  • jeho historické oddelenie ochraňuje archívne dedičstvo pochádzajúce z obdobia Habsburskej monarchie 1526 – 1918) a jej ústredných orgánov, ako aj dokumenty Svätej rímskej ríše národa nemeckého (do roku 1806). Najstaršia listina z bábenbersko – habsburskej zbierky pochádza z roku 816.

V priestoroch archívu dnes sídlia aj:                                                 

  • všeobecný úrad
  •  reštaurátorské dielne
  • ústredná knižnica Štátneho archívu
  • Archív Rakúskej republiky
  • Vojenský archív
  • the Finance and Exchequer Archive

126 zamestnancov archívu sa stará o 177 bežných metrov archívnych dokumentov. Keďže charakter archívnych fondov a zbierok archívu je nadregionálny, každoročne ho navštívi viac ako 5000 bádateľov z celého sveta.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Rakúskeho štátneho archívu.