• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Naše Ciele

OESTA4_ZI1M2088 - Nahtlos

Našou úlohou je priblížiť k sebe historické regióny, ktoré boli v minulosti úzko prepojené. V duchu projektu “Pamäť bez hraníc” vznikne nové prepojenie medzi slovenskými a rakúskymi archívmi. Prostredníctvom  úzkej spolupráce medzi sieťou slovenských a rakúskych archívov sa postupne vytvoria podmienky, ktoré umožnia jednoduchý prístup k historickým prameňom dokumentujúcim spoločnú históriu na oboch stranách hranice. Aby bolo možné spomenuté ciele dosiahnuť je nevyhnutné zabezpečiť  spoločnú virtuálnu platformu založenú na súčasných vedeckých a technických štandardoch.

Vďaka virtuálnemu prístupu k archívnym dokumentom bude môcť odborná ako aj laická verejnosť využiť túto sumu informácií v nasledujúcich oblastiach: prezentácia kultúrneho dedičstva, výskum a prezentácia regionálnej histórie, turizmus, školská výuka, ďalšie vzdelávanie dospelých

Preto nasledujúce ciele sú:

→  Medzinárodná sieť moderného archívneho riadenie

→  Neobmedzený prístup širokej verejnosti k dôležitej časti kultúrneho dedičstva

→  Zvyšovanie povedomia verejnosti o spoločných historických a kultúrnych koreňoch medzi Slovenskom a Rakúskom

→  Zabezpečenie rozsiahleho a jednoduchého prístupu k historickým prameňom