• Deutsch
 • English
 • Slovenčina

Archívne dokumenty SK

msvr3_img250ARCHÍVNE DOKUMENTY O MESTSKEJ SPRÁVE V BRATISLAVE

Dokumenty obsahujú kompletnú zbierku úradných dokumentov mestskej správy v Bratislave, napríklad:     

 • zápisnice zo zasadnutí Mestskej rady 1402 – 1900
 • účtovné knihy
 • súdne spisy
PÍSOMNÉ PRAMENE O HISTORICKÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKO – RAKÚSKEHO POHRANIČIA

Štátny archív v Bratislave

Štátny archív v Bratislave ochraňuje archívne dokumenty od polovice 13. storočia. Vo vlastnostiach projektu z fondov kraja sú prevažne Bratislava I (1398-1922) digitalizovaná, napríklad:

 • protokoly zo zasadnutie župnej šľachty
 • dokumenty o vojenských záležitostiach
 • daňové záležitosti
 • informácie o architektúre
 • Informácie o obchodnom styku medzi Slovenskom a Rakúskom
 • údaje o migrácii obyvateľov
 • Vlastníctvo panstiev
 • Vojenské záležitosti a údaje o dezercii z armády
 • riečna doprava a záplavy na riekach Dunaj a Morava
 • informácie o rôznych cechoch

Dokonca aj po oficiálnom ukončení projektu v júni 2014 nové dokumenty pohraničia SlovenskoRakúsko aj naďalej vykonať online na platforme crossborderarchives. Na platforme >>>