• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Pamäť bez hraníc

About_the_projectHistorické dokumenty ako základ pre hranicu prekračujúcu identitu a kultúru

Dejiny Slovenska a Rakúska sú prepletené mnohými spoločnými koreňmi. Táto spoločná kultúrna identita bola niekoľkokrát násilne pretrhnutá, obzvlášť po vzniku železnej opony. Len pred pár rokmi, predovšetkým vstupom stredoeurópskych krajín do Európskej únie, začali tieto prekážky miznúť a nanovo sa utvoril priestor pre opätovnú spoluprácu v oblasti kultúry.

Mnoho prameňov dokumentujúcich historický vývoj slovensko-rakúskeho pohraničia je uložených v ústredných, regionálnych a cirkevných archívoch oboch krajín. Táto dôležitá časť európskeho kultúrneho dedičstva bola po dlhú dobu neprístupná.

Cieľom projektu „Pamäť bez hraníc“ je povzniesť sa nad prekážky ako je jazyková bariéra, či obmedzený prístup a prostredníctvom moderných informačných technológií umožniť prístup k archívnym dokumentom širokej verejnosti oboch krajín, bez ohľadu na priestor, čas a sociálny status.