• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Záverečná konferencia projektu

When:
2014/05/13 @ 09:00 – 18:00
2014-05-13T09:00:00+02:00
2014-05-13T18:00:00+02:00
Where:
Bratislavský hrad
Hrad
811 01 Bratislava
Slovakia
Cost:
Free
Contact:
ICARUS

Pamäť bez hraníc

Archívy rakúsko-slovenského pohraničia. Prítomnosť a budúcnosť

13. máj 2014 @ Bratislavský hrad

14. máj 2014 @ Rakúsky štátny archív

Záverečná konferencia projektu „Pamäť bez hraníc – Historické dokumenty ako základ cezhraničnej identity a kultúry“ – časť programu Európskej územnej spolupráce (ETZ) Slovensko-Rakúsko – ponúka ako slovenským, tak aj rakúskym archívom na pohraničí, ich užívateľom, ako aj historickým a genealogickým spolkom platformu, kde môžu prezentovať svoje aktivity a tieto si navzájom vymieňať. Navštívte našu bezplatnú online databázu crossborderarchives.eu a získajte tak neobmedzený prístup ku historickým dokumentom oboch krajín!

S ohľadom na nadmerné množstvo prihlášok na konferenciu, sme žiaľ museli predčasne ukončiť registráciu. Za prípadné vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

Download program Nemec >>>

Download program slovenský>>>

PROGRAM

Utorok, 13. máj 2014 Bratislavský hrad 
09.30 – 10.00 Prihlásenie a občerstvenie
10.00 – 10.30 Privítanie a úvod
10.30 – 10.50 Projekt ETZ Pamäť bez hraníc. Pramene rakúskych a slovenských archívov na pohraničí online. Corinna Ziegler
(ICARUS)
10.50 – 11.10 Štátny archív v Bratislave ako partner projektu CrArc Lenka Pavlíková
(Štátny archív v Bratislave)
11.10 – 11.30 Úlohy Archívu hl. mesta SR Bratislavy v projekte Crarc Kristína Sámelová 
(Archív hl. mesta SR Bratislavy)
11.30 – 11.50  Smery jednej objavnej cesty – spoločné sa stáva viditeľným. Pohľad späť a výhľad do budúcnosti. Renate Domnanich
(Rakúsky štátny archív – Vojenský archív)
11.50 – 12.30  Diskusia
12.30 – 13.30 Prestávka
13.30 – 13.50 Bádateľ – archív – digitalizácia. Medzi utópiou a realitou Juraj Šedivý
(Univerzita Komenského v Bratislave)
13.50 – 14.10 FamilySearch – Partner spolupráce v Rakúsku a v Európe Dietmar Cziesla
(Family Search)
14.10 – 14.30 O kúpeľných hosťoch, vandrovných tovarišoch a utekajúcich mníchoch – k nadregionálnemu významu obecných archívov. Rudolf Maurer
(Rolletovo múzeum – Mestský archív Baden)
14.30 – 14.50 Topotéka ako príspevok ku regionálnemu rozvoju identity Alexander Schatek
(Topothek)
14.50 – 15.15  Diskusia
15.15 – 15.35 Prestávka
15.35 – 15.55 Význam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolice Mária Zacharová
(Štátny archív v Bratislave)
15.55 – 16.15 Moja rešerš v archívoch Ján Valo
(Univerzita Komenského v Bratislave)
16.15 – 16.35 Malý miestny archív – medzi vlastivedným servisom a vedeckými požiadavkami Anton Hofer
(Archív Matzen)
16.35 – 17.00  Diskusia
17.00 Recepcia
Streda, 14. máj 2014 Rakúsky štátny archív 
09.30 – 10.00 Prihlásenie a občerstvenie
10.00 – 10.10 Privítanie
10.10 – 10.30 Heraldicko-genealogická spoločnosť Adler vo Viedni – 140 rokov v službách vedy Georg Gaugusch
(Heraldicko-genealogická spoločnosť „Adler“)
10.30 – 10.50 Aktivity Slovenskej
genealogicko-heraldickej spoločnosti
Radoslav Ragač
(Slovenský národný archív)
10.50 – 11.10 GenTeam – Európska genealogická databáza Felix Gundacker
(Gen Team)
11.10 – 11.30 Famila Austria. Rakúska spoločnosť pre genealógiu a históriu – Čo môžeme pre Vás urobiť. Günter Ofner
(Familia Austria)
11.30 – 12.00  Diskusia
12.00 – 13.00 Prestávka
13.00 – 13.20 Diecézny archív Viedeň – prehľad fondov. Z ohľadom na Viedeň ako študijné miesto vedúcich síl slovenského duchovenstva od 1816 do 1918 Johann Weißensteiner
(Diecézny archív Viedeň)
13.20 – 13.40 Listiny a hranica. Zbierka listín Dolnorakúskeho krajinského archívu a výskum severovýchodného pohraničia Roman Zehetmayer
(Dolnorakúsky krajinský archív)
13.40 – 14.00 Fondy okresných hajtmanstiev z ohľadom na okresy Gänsendorf a Bruck/Leitha Martina Rödl
(Dolnorakúsky krajinský archív)
14.00 – 14.20 Dokumentačný archív rakúskeho hnutia odporu – činnosť a možnosti rešerše Stephan Roth
(Dokumentačný archív rakúskeho hnutia odporu)
14.20 – 14.45  Diskusia
14.45 – 15.15 Prestávka
15.15-15.35 Do pamäte mesta Viedeň – nové cesty pre výskum a sprostredkovanie Brigitte Rigele
(Viedenský mestský a krajinský archív)
15.35 – 15.55 Magistrátne protokoly ako prameň k dejinám mesta Ján Kúkel
(Archív hl. mesta SR Bratislavy)
15.55 – 16.15  Historický spolok Wullersdorf Johann Six
( Historický spolok Wullersdorf)
16.15-17.00  Diskusia